Kullanıcı Sözleşmesi & Kullanım Koşulları

Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu “www.lezizyemeklerim.com Kullanıcı Sözleşmesi” (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır);

www.lezizyemeklerim.com adlı web sitesinin (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) yaratıcısı ve her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibi olan Leziz Yemeklerim ile Site’de sağlanan hizmetlerden kullanıcı sıfatıyla yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi üye (bundan sonra “Kullanıcı” veya “Üye” olarak anılacaktır), arasında geçerli olup, Site’yi ve Site’de sağlanan hizmetleri kullanabilmek için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir. Site’ye Üye olabilmek ve/veya Site’de sunulan hizmetleri kullanabilmek için işbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarının Kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmesi gerekmektedir. Her halukarda Site’yi kullanmaya devam etmeniz bu koşulların tarafınızca kabul edildiği anlamına gelecektir.

Hüküm ve Şartlar:

1) İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte, a) gerçek kişi Üyeler 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, b) tüzel kişi Kullanıcılar ise, bu Sözleşmenin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıca Üye, Sözleşmeyi kabul ederek Site’ye giriş yapmaya yetkili olduğunu, Site’de sağlanan hizmetlerin kullanımında ve Site’ye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2) Site’ye Facebook hesabı aracılığı ile bağlanarak veya Leziz Yemeklerim Üyelik formunda yer alan bilgilerin doldurulması sağlanarak Üye olunması gerekmektedir. Ancak eski üyeler, var olan kullanıcı adı ve şifreleri ile, Site’yi doğrudan kullanabilecektir.

3) Üyeler, kendileri tarafından Site’ye yüklenen görüş, eleştiri, yorum, yazı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü materyal ve içeriğin (bundan sonra hep birlikte “İçerik” olarak anılacaktır) üçüncü şahısların şahsi, fikri ve sinai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, bu İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükte olan mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu İçeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye tarafından kullanılan İçeriğin kanunlara aykırı olması ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi ve bu durumun Leziz Yemeklerim tarafından tespit edilmesi halinde; Leziz Yemeklerim söz konusu İçeriği -herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan- Site’den kaldırma ve Üyenin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Bu durumda Leziz Yemeklerim'in Üye’ye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Sitede kabul edilmeyen İçerik, fiil ve davranışlardan bazıları aşağıda sayılmaktadır:

(a) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine ve büyük önderimiz Atatürk'e yönelik karalayıcı ve aşağılayıcı hiçbir İçeriğe izin verilmemektedir.

(b) Dolandırıcılık: Site dolandırıcılık amaçlı kullanılamaz.

(c) Hakaret -Taciz: Site’de ifade özgürlüğü desteklenmektedir. Ancak, Üyelerimize kendilerini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken üçüncü şahısları taciz etme, karalama, aşağılama, hakaret etme veya başkalarının kişilik haklarına saldırı imkanı verilmemektedir. Ayrıca, kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı İçeriğe ve saldırgan davranışlara, tehdit, taciz, özel yaşama ve kişilik haklarına saldırı gibi fiillere de izin verilmemektedir.

(d) Müstehcenlik ve Pornografi: Pornografinin hiçbir türüne izin verilmemektedir. Cinsel eylemlerin sergilendiği fotoğraflar, görüntüler veya yazılar, özellikle çocuk/ergen çıplaklığı, pornografisi, her türlü çocuk cinsel istismarı veya bunları teşvik eden veya andıran fotoğraflar ve yayınlar kesinlikle kullanılamaz. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’na göre müstehcen sayılan İçeriğe izin verilmemektedir.

(e) İlaçlar ve Narkotik Maddeler: Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilimum maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi, kullanımının kolaylaştırılması ve sağlık için tehlikeli madde temini mahiyetindeki İçeriğe izin verilmemektedir.

(f) Şiddet ve İntihara Yönlendirme: İnsanları intihara yönlendiren, teşvik eden, şiddet içeren İçeriklerin kullanımına kesinlikle izin verilmemektedir. Dolayısıyla, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran veya insanları intihara yönlendiren İçeriklere izin verilmemektedir.

(g) Silahlar ve Patlayıcı maddeler: Yasadışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya kullanımına ilişkin İçeriklere izin verilmemektedir.

(h) Kumar, Yarışma, Bahis: Kumara ilişkin olan ve/veya kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan her türlü İçerik ve önceden tarafımızdan yazılı izin alınmaksızın; yarışma, bahis, takas, reklamcılık veya piramit şemaları gibi ticari aktiviteler ve/veya satışlar yapmak amacıyla kullanılan İçeriklere izin verilmemektedir.

(i) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Üyeler sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) fotoğraf, dijital çalışma, resim, yazı vb. İçeriği Siteye yükleyebilir. Eğer Üye fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına (diğer üyeler dahil) ait olan fotoğraf, resim, yazı vb. İçeriği, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, Leziz Yemeklerim ihlale konu olan İçeriği şikayet üzerine veya kendiliğinden Site’den kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Üyelerin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar. Üyeler, işbu Sözleşme’yi kabul etmek ve İçeriği kendi istekleriyle Siteye yüklemekle, Leziz Yemeklerim'e söz konusu İçeriği Sitede yayınlama izni vermiş sayılırlar.

(j) Bilgisayar Korsanlığı: Yasanın suç saydığı fiileri öven, suça özendiren, haksız rekabete neden olan, illegal bilgisayar yazılımı tanıtan /dağıtan, her türlü bilgisayar virüsü dağıtan tüm içerikler hiçbir uyarı veya izine gerek olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgili üyelik hiçbir uyarı olmaksızın sonlandırılacaktır.

(k) Kullanıcı Şikâyeti: Nadiren de olsa yukarıda belirtilen unsurlardan birinin veya bir kaçının hataen Sitede yer aldığı durumlarda şahsınız ya da toplum adına Leziz Yemeklerim'i uyarmaktan kaçınmayınız. Uyarınız derhal ilgili Leziz Yemeklerim departmanınca incelenecek ve varsa aykırılık en kısa sürede giderilecektir.

(l) Leziz Yemeklerim Tarafından Belirlenen Kriterler: Üyeler, Site’ye yükleyecekleri İçerik ve Site’de yer alacak görüş, yorum ve kriterlerinde Leziz Yemeklerim tarafından belirlenen ve bir yazılım tarafından denetlenen “yükleme sınırlarına” uymakla yükümlüdür. Söz konusu yükleme sınırlarını denetleyen yazılımda herhangi bir sorun ya da açık bulunması halinde dahi Üyeler açıklanan sınırlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

Leziz Yemeklerim tarafından belirlenen sınırlara uyulmaması ve/veya Site’nin amacı ile örtüşmeyen türden İçerik yüklenmesi, eleştiri ve yorumların yapılması halinde, Leziz Yemeklerim söz konusu İçeriği herhangi bir uyarıya ve izne gerek olmadan- Siteden kaldırma ve Üyenin üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Leziz Yemeklerim tarafından belirlenen kriterlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır: Eleştiriler ve yorumlar hakaret, küfür, aşağılama içeremez. Alaya alan türde eleştiriler yazılamaz. Üye herhangi bir şekilde hakarete maruz kalırsa bu tarz eleştiri, cevap, yorum ve açıklamalara cevap veremez. Bu gibi durumlarda derhal Leziz Yemeklerim’e haber verilmelidir. Eleştiri- yorum yazma ve yazışma kriterleri kapsamında belirtilen kurallardan uygulanabilir olanları Site içerisindeki yazı yazılabilen tüm alanlar için geçerlidir. Site’de Leziz Yemeklerim izni olmaksızın yapılan her türlü reklam, promosyon faaliyeti yasaktır. Ayrıca spam içerik olarak addedilen yorumların yapılması da yasak olup; ihlal halinde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın Üyelik iptal edilebilecektir.

4) YASAL SORUMLULUK

Üyelerimiz, Site’ye yükledikleri İçerik’ten münferiden kendileri sorumludur. Yukarıda belirtilen sınırlamaları aşan veya ihlal eden İçeriğe sahip Üyelere devlet, yargı makamları veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Üye sorumludur. Bu kapsamda Leziz Yemeklerim’in söz konusu İçerik’ten dolayı herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır.

5) İşbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak, Leziz Yemeklerim site de daha ayrıntılı olarak belirtilen birtakım uygulamaları kullanıcıların hizmetine sunabilir.

6) Site, özellikle Leziz Yemeklerim tarafından sağlanan İçerikleri de kapsamaktadır ve bu İçerikler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, marka, hizmet markası, patent, ticari sır şeklinde veya diğer mevzuat gereği koruma altındadır. İşbu Sözleşme uyarınca, Leziz Yemeklerim tarafından Leziz Yemeklerim’e ait İçerik üzerinde, Site’yi kullanan her bir Kullanıcı’ya sadece kişisel ve ticari olmayan kullanım için; dünya çapında, münhasır olmayan, alt lisansı verilemeyen, devredilemez bir lisans verilmektedir. Kişisel kullanım dışında, reklam veya ticari amaçlı olarak herhangi bir Leziz Yemeklerim’e ait İçeriği, Leziz Yemeklerim yazılı onayı olmaksızın kullanma, çoğaltma, modifiye etme, dağıtma veya depolama/saklama silmek yasaktır.

7) Site'deki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Site'de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da zımni olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

8) Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetler ve yayınlanan İçeriklerin tam ve doğru olması için gereken gayret gösterilmektedir ancak bu İçeriklerden dolayı Leziz Yemeklerim'in, Leziz Yemeklerim çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Leziz Yemeklerim, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İçeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

9) Kullanıcı Site'ye Üye olmakla birlikte Site'ye yemek tarifi yükleyebilir, diğer Kullanıcılar tarafından yüklenmiş olan tariflere yorum yazabilir, tarif ve Kullanıcıları favori listesine ekleyebilir. Leziz Yemeklerim, insan sağlığını tehdit eden, sağlığa zararları bilgileri içeren İçeriklerin kullanımına kesinlikle izin vermemektedir. Dolayısıyla, Kullanıcı tarafından sisteme yüklenen her türlü insan sağlığını tehdit eden, sağlığa zararları bilgileri içeren tarifler Leziz Yemeklerim tarafından herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın silinecektir.

10) Üye, Site’ye girmek için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan bizzat sorumludur.

11) Leziz Yemeklerim, Site dâhilinde sunulan hizmetleri, tasarımı ve Site içeriğini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Sunulan hizmetler, hiçbir şekilde Üyelere kazanılmış hak tahsis etmez.

12) Leziz Yemeklerim, Site üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve Üyeler ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Leziz Yemeklerim aynı zamanda; Üye’nin Facebook ID’sini, Facebook’ta “Hakkımda” kısmında yer alan bilgileri, doğum tarihini, elektronik posta adresini, IP adresini, tarih ve saat gibi bilgileri 5651 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında saklamakla yükümlüdür.

13) Bazı durumlarda yargı mercileri, devlet kurum ve kuruluşları veya gerçek veya tüzel kişiler Kullanıcılar ile ilgili bilgi talebinde bulunmaktadırlar. Bu durumda Leziz Yemeklerim Türk Ceza Kanunu veya 5651 Sayılı Kanun gereği yargı mercilerinin ve/veya devlet kurum ve kuruluşlarının talebi halinde derhal; Kullanıcı’nın iznine gerek olmaksızın Kullanıcı ile ilgili talep edilen bilgileri ifşa etme hakkına sahip olacaktır.

14) Leziz Yemeklerim, Üyelerin Facebook hesaplarında Open Graph teknolojisi kapsamında, Site kullanımları dahilinde paylaşımlar yapma hakkını haizdir. Site’ye Facebook hesabı aracılığı ile bağlanmakla Üyeler Leziz Yemeklerim’e bu izni vermiş olurlar.

15) İşbu Sözleşme; Kullanıcı, Site’ye üye olduğu süreçten itibaren yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme zaman içinde Leziz Yemeklerim tarafından tek taraflı güncellenebilir, Kullanıcı Site’ye her giriş yaptığında güncellenmiş Sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.

16) Leziz Yemeklerim, Site’de sunduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermemektedir. Leziz Yemeklerim, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri ve Uygulama’yı geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin ve Uygulama’nın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Leziz Yemeklerim’in Kullanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

17) Kullanıcılar tarafından üretilen tarif olarak anılan içerikler ve diğer kullanıcı tarafından üretilen her türlü içerik için ana yayınlayıcı olan Leziz Yemeklerim'in tüm hakları saklıdır. Tarif (ler) in silinmesi, Leziz Yemeklerim insiyatifindedir.

18) İşbu “www.lezizyemeklerim.com Kullanıcı Sözleşmesi” bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.

Kullanım Koşulları

Leziz Yemeklerim'de gezinmeniz ve içeriğini kullanımınız aşağıdaki kullanım şartlarına tabidir.

İçerik

Leziz Yemeklerim'de yer alan içeriğin doğru ve/veya güncel olduğu hiçbir şekilde iddia veya garanti edilmemektedir. Leziz Yemeklerim'de yayınlanan tüm içerik site yazarları tarafından sağlanmakta olup tarif gönder bölümünden tarif gönderen yazarlar gönderdikleri içeriğin (fotoğraf ve tarif içeriği) Leziz Yemeklerim'de kullanılmasına, değiştirilmesine yayınlanmasına süresiz izin vermiş sayılırlar. Yayınlanan tariflerin yayından kaldırılması konusunda kararı Leziz Yemeklerim verecektir.

Leziz Yemeklerim'de yer alan bağlantılara/yönlendirmelere (link) ilişkin hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Leziz Yemeklerim'de bağlantı ve yönlendirmelerin içeriğini kontrol etmediği gibi, içeriğin doğruluğu, yönlendirilen adreste virüs, trojan, phishing ve benzeri zararlı bir unsur olmadığı veya yönlendirilen sitenin hukuka uygun olduğu gibi veya benzeri hiçbir bir garanti vermemektedir.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan Leziz Yemeklerim T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun’un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. Leziz Yemeklerim hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetler İletişim Sayfası üzerinden iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (bir) hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır.

Telif Hakları ve Alıntı

Leziz Yemeklerim'de yayınlanan tüm içerik ve site kodlarına ilişkin tüm haklar(kopyalama, çoğaltma, işleme, yayma) Leziz Yemeklerim’e aittir. İçeriğe ilişkin yazarlar ve Leziz Yemeklerim arasında yapılmış sözleşme hükümleri saklıdır.

Leziz Yemeklerim içeriği yazılı izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayılamaz. Aksi yönde açık yazılı izin olmadığı müddetçe site içeriğinin kısmen veya tamamen ticari amaçla ve/veya reklam ve benzeri gelir elde edecek şekilde kullanılması yasaktır.

Leziz Yemeklerim’in dilediği zaman, dilediği kişi veya kurumun yukarıdaki kurallara uyarak dahi alıntı yapmasını engelleme hakkı saklıdır.

Gizlilik Politikası

Leziz Yemeklerim'de bulunduğunuz süre boyunca ‘cookie’ olarak da adlandırılan çerezlerin ve buna benzer unsurların bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. Bu konuda daha fazla bilgiyi HTTP Cookie / Çerezler adresinden edinebilirsiniz. (verilen linklerden ulaşacağınız içeriğin güvenilirliğine ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.)

Leziz Yemeklerim Google Adsense yayıncısıdır. Google üçüncü taraf satıcısı olarak Leziz Yemeklerim'de reklam yayınlamak için çerezlerden yararlanır. Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, kullanıcının web sitenize yaptığı önceki ziyaretlere dayalı olarak reklam yayınlamak üzere çerezleri kullanmaktadır.

Google’ın DoubleClick çerezlerini kullanması, kendisinin ve ortaklarının kullanıcılarınıza, sitenize ve/veya İnternet’teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı olarak reklam sunmasına olanak tanır. Google Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ederek daha detaylı bilgi alabilirler.

Leziz Yemeklerim’i ziyaretiniz esnasında ip adresiniz ve tarayıcınızın sağladığı sair genel veriler Leziz Yemeklerim tarafından anonim olarak kaydedilmektedir.

Leziz Yemeklerim site istatistiklerinin kaydedilmesi için Google Analystics teknolojisini kullanmaktadır.

Leziz Yemeklerim’in Hak ve Yükümlülükleri

Leziz Yemeklerim kullanım koşullarını önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Bu nedenle kullanım koşullarını belirli aralıklarla incelemenizi öneririz. Leziz Yemeklerim, Leziz Yemeklerim’i oluşturan tüm unsurları önceden haber vermeksizin değiştirme, sona erdirme, yenilerini ekleme haklarını saklı tutmaktadır. Leziz Yemeklerim gerekli gördüğü takdirde belli kişilerin, kurumların, ip numaralarının veya ip bloklarının Leziz Yemeklerim’e erişimini geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkını saklı tutar.

Leziz Yemeklerim
Leziz Yemeklerim
Leziz Yemeklerim
Leziz Yemeklerim